YaraIrix: Optimaliserer gjødselmengde med hjelp av smarttelefonen

Download on AppstoreDownload on Google Play
N-Tester BT

N-Tester BT

  • Sjekk N-status med høy presisjon
  • Ideell for vurdering av delgjødslingsbehov
  • Fungerer via Bluetooth
  • Optimaliser gjødslingen
295 EUR per år (ekskl. MVA)

Planlegg alle gjødslinger